PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

BİLDİRİŞ

Hörmətli saz sevərlər!
XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli simalarından olan ustad sənətkar Əməkdar Mədəniyyət İşçisi İmran Həsənovun bu il 90 illik yubileyidir. Bu münasibətlə hazırlanmış yubiley tədbiri 15 noyabr 2018-ci ildə R.Behbudov adına Mahnı Teatrında olacaqdır. Saat 19:00-da keçiriləcək həmin tədbirə və konsert proqramına giriş sərbəstdir.

Azərbaycan Aşıqlar
Birliyinin katibliyi