PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

MAHNI TEATRINDA NÖVBƏTİ TƏDBİR KEÇİRİLƏCƏK

2019-cu il sentyabrın 26-da R.Behbudov adına Mahnı Teatrında Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı növbəti tədbir keçiriləcək. Tədbir bu ilin yazında Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən hazırlanaraq nəşr olunmuş “Cağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası” kitabının təqdimatına həsr olunur.

Bu barədə məlumat verən Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin katibi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Musa Nəbioğlu bildirb ki, “Gənclik” nəşriyyatında işıq üzü görən nəfis tərtibatlı antologiyanı nəşrə hazırlayanlar Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və ADMİU-nun dosenti, fəlsəfə doktoru Altay Məmmədli, redaktoru isə filologiya elmləri doktoru, professor Mahmud Allahmanlıdır.
Toplu hazırda yaşayıb yaradan 60-dan çox aşığın bədii yaradıcılığını əhatə edir. Aşıq şeirinin ən müxtəlif poetik biçimlərinin (gəraylı, qoşma, təcnis, divani, müxəmməs, bayatı və s.) yer aldığı bu nəşr tarixən mövcud olan aşıq şeiri ənənəsinin bu gün də davam etdiyini təsdiq edir.
Topluya daxil edilmiş şeirlərin poetik ruhunda Vətən, el-yurd məhəbbəti, qəhrəmanlıq, milli dövlətçiliyə bağlılıq, mənəvi saflıq, halallıq və mərdliyin tərənnümü xüsusilə diqqəti çəkir.
Tədbirdə şeirləri topluda yer almış aşıqlardan Əməkdar mədəniyyət işçiləri Ulduz Quluyeva, Solmaz Kosayeva, Əhliman Şirvanlı, Ağamurad Şirvanlı, Haşım Qubalı ilə yanaşı digər ustad aşıqlardan Cabbar Laçınlı, Cahangir Quliyev, Qələndər Zeynalov, Qaracan Borçalı, Bəhmən Göyçəli və digərləri, eləcə də Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülarə Azaflının rəhbərlik etdiyi “Çeşmə” folklor qrupu çıxış edəcəkdir.
Xatırladaq ki, tədbir axşam saat 19-da başlayacaq və giriş sərbəstdir. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.