PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“Növrəs İman” dastan –hekayəti çapa hazırlanır

Göyçə aşıq mühitinin əzəmətli simalarından olan Növrəs İmanın (1901-1953) ömür yolu və səfərlərini, o cümlədən də həyatındakı əfsanəvi hadisələri əks etdirən dastan-hekayəti Aşıqlar Birliyinə Kəlbəcərli Seyid İsrafil ağa (rəhmətə getmişdir,  Allah rəhmət eləsin) və ustad aşıq Hüseyn Qoşqarlı təqdim etmişlər. Maraqlı hadisə və əhvalatlarla,eləcə də deyişmələrlə zəngin olan bu dastan-hekayət Növrəs İmanla bağlı məlum nəşrlərdən xeyli dərəcədə fərqlidir.

Bu səbəbdən də Aşıqlar Birliyi həmin mətni ayrıca kitab kimi (hazırlayanlar Məhərrəm Qasımlı və Altay Məmmədli) nəşr etməyi nəzərdə tutur.