PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“O DAĞLARIN SAZ-SÖZ ƏTRİ”

Ustad aşıq Şahniyar Mikayıloğlunun şeirlər kitabı işıq üzü görüb. Azərbaycan Aşıqlar Birliyində nəşrə hazırlanan “O dağların saz-söz ətri” adlı kitabda aşığın qoşma, gəraylı, müxəmməs və deyişmələri ilə yanaşı, “Aşıq Şahniyarın Ukrayna səfəri” və “Aşıq Şahniyarın yaylaq səfəri” adlı dastan-hekayətləri, “Həyatımın və gözümün önündən keçənlər” adlı qeydləri də yer alıb.

Oxucular həmçinin kitabda saz-söz adamlarının Şahniyar Mikayıloğluna həsr etdikləri məqalə və şeirlərlə də tanış ola bilərlər.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı kitaba “Saz nəfəsli misraların işığı” adlı ön söz yazıb.

Kitabınn redaktoru Əməkdar mədəniyyət işçisi Musa Nəbioğludur.