PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

ARİF BUZOVNALININ “OĞUZNAMƏ” ƏSƏRİ NƏŞR OLUNUB

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin xətti ilə nəşrə hazırlanmış daha bir kitab işıq üzü görüb. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan Azər Buzovnalının “Oğuznamə” adlı bu kitabında müəllifin 1925-ci ildə geniş süjetli tarixi mövzuda qələmə aldığı soy-kökümüzdən, milli keçmişimizdən, Dədə Qorqud və Ozan-aşıq mədəniyyətinin bünövrəsi əsasında yaranış və quruluş tarixindən bəhs edən böyük elmi-tarixi əhəmiyyətə malik “Oğuznamə” əsəri yer alıb. Əsər əlyazma halında olduğundan, o, ərəb əlifbasından transfoneliterasiya edilərək təqdim olunur. Kitab tarixçilər, filoloqlar, folklorçu-etnoqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Kitabın ərəb əlifbasından transfonoliterasiya edərək nəşrə hazırlayanı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Könül Sabir, məsləhətçisi, elmi redaktoru və ön sözün müəllifi Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və rəyçisi filologiya elmləri doktoru Nailə Səmədovadır.