PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

GƏNCLƏRİN DASTAN İFAÇILIĞINA XÜSUSİ DİQQƏT YETİRİLİR

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin fəaliyyətində aşıqların dastan ifaçılığına böyük önəm verilir, bu istiqamətdə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Gənc aşıqların repertuarında dastanların mühüm yer tutmasına isə xüsusi önəm verilir. Bu, bir tərəfdən dastan söyləmə ənənəsinin qorunub saxlanılması üçün vacibdirsə, digər tərəfdən də sənətə gələn gənclərin bir aşıq kimi püxtələşməlirində, sənətin incəliklərinə bələd olaraq kamil sənətkar kimi yetişmələrində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu səbəbdəndir ki, AAB-nin gənc aşıqlarla bağlı növbəti layihəsi məhz onların dastan ifaçılığına həsr olunub. Yaxın günlərdə  gənc aşıqlardan Afil Bəxtiyar  və Amil Bəxtiyarın ifasında “Məsum və Diləfruz”, Elçinn Rəşidoğlu və Elçin Məmmədovun ifasında “Abdulla Cahan” dastanları, Nəcəf Məmmədov və İmralı Fikrətoğlunun ifasında isə “Abbas və Gülgəz” dastanından bir parça sənətsevərlərə təqdim olunacaq.