PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

Aşıqlar Birliyinin sədrindən Prezident İlham Əliyevə MİNNƏTDARLIQ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

Möhtərəm cənab Prezident!

XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında, çoxəsrlik şifahi sənət ənənələrinin yaşadılmasında və milli folklor xəzinəmizin daha da zənginləşdirilməsində böyük xidmətləri olmuş Əməkdar İnsənət Xadimi Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 125 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 2018-ci il aprelin 2-də imzaladığınız Sərəncam çoxsaylı aşıqlar və sənətsevərlər tərəfindən böyük minnətdarlıq hissi ilə qarşılandı. Son illərdə mədəniyyətimizin digər sahələri kimi, aşıq sənətinin də inkişafına göstərdiyiniz daimi diqqət və qayğının əyani təzahürü olan bu sərəncam görkəmli ustad sənətkar Aşıq Şəmşirin xatirəsinə böyük ehtiram olmaqla yanaşı, eyni zamanda, Sizin bütövlükdə ozan-aşıq mədəniyyətinə verdiyiniz yüksək qiymətdir.

Cənab Prezident! Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 125 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması üçün imzaladığınız Sərəncama və bütövlükdə hər zaman aşıq sənətinə və aşıqlara verdiyiniz dəyərə görə Sizə bütün aşıqlar və saz-söz ictimaiyytəti adından dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı kimi Sizin yeritdiyiniz daxili və xarici siyasəti hər zaman dəstəkləyir və qarşıdan gələn Prezident seçkilərində də bu dəstəyi bir daha ifadə edəcəklər!

Məhərrəm Qasımlı
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar Elm Xadimi, professor.