TÜRKİYƏDƏ II BEYNƏLXALQ AŞIQ ŞENLİK FESTİVALI KEÇİRİLİB

Oktyabrın 11-12-də Türkiyənin Qars şəhərində II Beynəlxalq Aşıq Şenlik festivalı keçirilib. Dünya Qarapapaq Türkləri Birliyinin (KARPAT) təşkilatçılığı ilə keçirilən festivala Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin katibi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Musa Nəbioğlunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti də qatılıb. Festivalın birinci günündə Aşıq Şenliyin Çıldırdakı abidəsi və doğulduğu Suxara kəndindəki məzarı ziyarət olunub,  eləcə də KARPATın Arpaçayda tikdirdiyi mərasim evinin açılışı olub.

Yeni kitab

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin yeni nəşri olan “İzahlı aşıq ədəbiyyatı sözlüyü işıq üzü görmüşdür. Məhərrəm Qasımlı və Mahmud Allahmanlı kimi tanınmış folklorşünas-professorların hazırladığı kitab nəfis şəkildə 1000 nüsxə tirajla nəşr olunmuşdur.
“İzahlı aşıq ədəbiyyatı sözlüyü” aşıq ədəbiyyatı ilə bağlı anlatışları, obrazların, terminiloji vahidlərin, eləcə də bu ədəbiyyat çevrəsini əhatə edən janr şəbəkəsinin mənzərəsini yaratmaq səciyyəsi daşıyır. Burada ayrı-ayrı aşıq ədəbiyyatı istilahlarının, dastanlaırn, populyar dastan obrazlarının, sazla bağlı olan şeir biçimlərinin yığcam və aydınlaşdırıcı təqdimatı nəzərdə tutulmuşdur.

“NÖVRƏS İMANIN DASTAN-HEKAYƏTİ”

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin yeni nəşri işıq üzü görüb. Bu barədə məlumat verən AAB-nin katibi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Musa Nəbioğlu bildirib ki, “Növrəs İmanın dastan-hekayəti” adlı bu kitab XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli simalarından olan Növrəs İmanın (1901-1953) bəzən rəvayətlərə çevrilmiş ömür və sənət yolu barədə el arasında, eləcə də, Göyçə, Kəlbəcər, Şəmkir, Tovuz, Gəncə, Qazax, Borçalı və Tiflis bölgələrindəki aşıq çevrələrində mövcud olan epik və poetik mətnləri özündə cəmləşdirir və bir çox yeni faktları və təqdimatları ortaya çıxarmağa imkan verir.

“Cağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası” kitabı təqdım olunub

Bakı, 27 sentyabr, AZƏRTAC

Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Çağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası” kitabının təqdimatına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Xatırladaq ki, bu ilin yazında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev digər yaradıcılıq təşkilatları ilə yanaşı, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinə də maliyyə yardımı ayırıb və təqdim olunan kitab da məhz bu yardım sayəsində işıq üzü görüb.

Türkiyəli aşıqşünaslar Aşıqlar Birliyinin qonağı olmuşlar

Azərbaycan aşıq sənətinə dair dəyərli araşdırmaları olan prof. dr. Eyub Akman (Kastamonu universiteti), eləcə də dr. Əziz Gökcə və dr. Hülya Gökcə (Ankara, Bəyazid Universiteti) 27 sentyabrda Aşıqlar Birliyində qonaq olmuşlar.

Faiq QİSMƏTOĞLU: HƏR SAZ ÇALAN AŞIQDIRMI?!

... İndi kimə selbə atırsan ya gedir "aşığa” dəyir, ya gedir "müğənniyə” dəyir, ya da gedir "jurnalistə” dəyir. Bu sözləri dırnaq arasına ona görə alırıq ki, hər yerindən duran, hər əlinə saz alan, hər əli qələm tutan, hər mikrafon götürən özünü aşıq, müğənni, jurnalist adlandırır. Hansı ki, bu üç sənətin hər biri çox müqəddəs, çox da tarixi bir peşədir. Yəni hər üçü uzun illərin sınağından, süzgəcindən keçib bu günümüzə gəlib çatıb...

MAHNI TEATRINDA NÖVBƏTİ TƏDBİR KEÇİRİLƏCƏK

2019-cu il sentyabrın 26-da R.Behbudov adına Mahnı Teatrında Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı növbəti tədbir keçiriləcək. Tədbir bu ilin yazında Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən hazırlanaraq nəşr olunmuş “Cağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası” kitabının təqdimatına həsr olunur.

Aşıq sənətinə dəyərli töhfə

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi zaman-zaman ustad sənətkarlara həsr olunmuş xatirə-yubiley gecələri, eləcə də əlamətdar günlərdə müəyyən konsert proqramları təşkil etməklə bərabər, bir-birindən dəyərli kitablar, sanballı əsərlər nəşr etdirməyi də öz çoxşaxəli fəaliyyətinə daxil etmişdir. Həmin kitablardan biri də oxucuların ixtiyarına verilən “Çağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası” adlı toplama-çap işidir. Əvvəlcə onu deyim ki, bu kitabı ilk dəfə ələ alanda qeyri-ixtiyari olaraq “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” adlı ikicildlik antologiyanı xatırladım. Çünki hazırkı antologiya da əvvəlki ikicildliyin davamı kimi aşıq sənətində poetik ənənənin xronoloji ardıcıllığını izləməyə imkan verir. Necə ki, bu gün hər hansı klassik sənətkarın şeir yaradıcılığı ilə əlaqədar “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” antologiyasına istinad ediriksə, bir zaman da bizim dövrdə yaşayan aşıqların poetik irsi ilə bağlı gələcək nəsillər məhz “Çağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası”ndan bəhrələnəcəklər. Bu mənada haqqında danışdığımız toplama işi əvəzsiz dərəcədə qiymətlidir və bu tipli nəşrlər gələcəkdə də davam etməlidir.

2 -dən səhifə 17