MİLLİ MƏCLİSDƏ QƏRBİ AZƏRBAYCANLA BAĞLI İCTİMAİ DİNLƏMƏ KEÇİRİLİB

2023-cü il iyunun 12-də Milli Məclisdə parlamentin Mədəniyyət komitəsinin təşkilatçılığı ilə “Qərbi Azərbaycan: soyqırımına məruz qalan tarixi-mədəni irsimiz. Qərbi Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinin dirçəlişi” mövzusunda ictimai dinləmə keçirilib.

Tədbiri açan Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva dövlət və ictimai qurumların geniş tərkibdə təmsilçiliyi ilə Qərbi Azərbaycanla bağlı ictimai dinləmənin Milli Məclisdə keçirilməsini mövzuya yüksək münasibətin ifadəsi kimi dəyərləndirib, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Qərbi Azərbaycan mövzusuna necə həssas yanaşmasından söz açaraq qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasını irəli sürməsi cəmiyyətimizdə bu mövzuya konseptual baxış, dövlət-xalq birliyi formalaşdırmaqla ədalətin təntənəsinə böyük inam yaradıb.

“O DAĞLARIN SAZ-SÖZ ƏTRİ”

Ustad aşıq Şahniyar Mikayıloğlunun şeirlər kitabı işıq üzü görüb. Azərbaycan Aşıqlar Birliyində nəşrə hazırlanan “O dağların saz-söz ətri” adlı kitabda aşığın qoşma, gəraylı, müxəmməs və deyişmələri ilə yanaşı, “Aşıq Şahniyarın Ukrayna səfəri” və “Aşıq Şahniyarın yaylaq səfəri” adlı dastan-hekayətləri, “Həyatımın və gözümün önündən keçənlər” adlı qeydləri də yer alıb.

USTAD SƏNƏTKARLARIN XATİRƏSİ YAD OLUNUR

2023-cü il aşıq sənətinin inkişafına böyük töhfələr bəxş edən, bənzərsiz ifa tərzləri ilə bu gün də yaddaşlarda yaşayan və hər biri sənətdə özünəməxsus iz qoyan ustad sənətkarlar Əkbər Cəfərov Əlixan Niftalıyevin yubiley ilidir – Əkbər Cəfərovun anadan olmasının 90, Əlixan Niftalıyevin isə 80 illik yubileyi tamam olur. Ustad sənətkarlara daim böyük diqqət göstərən AAB bu iki böyük sənətkarı da yaddan çıxarmayıb. Hər iki sənətkarın yubileyi ilə bağlı müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

QƏRBİ AZƏRBAYCAN AŞIQLARINA DAİM DİQQƏT GÖSTƏRİLİR

Son illərdə Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafına böyük töhfələr bəxş edən Azərbaycan Aşıqlar Birliyi bütün aşıq mühitlərinə böyük diqqət göstərir, ayrı-ayrı mühitlər arasında qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün lazımi tədbirlər görür. Aşıq sənətinin beşiklərindən olan Göyçə aşıq mühitinə, bütövlükdə Qərbi Azərbaycan aşıqlarına qayığı və diqqət isə təşkilatın fəaliyyətində ayrıca yer tutur.

“BƏHMƏN VƏ HUMAY XANIM”

Azərbaycan Aşıqlar Birliyində vaxtilə Qərbi Azərbaycanda yaşayıb fəaliyyət göstərmiş aşıqların həyat və yaradıcılıqlarının öyrənilməsinə, təbliğ olunmasına daim böyük diqqət yetirilir. Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında böyük xidmətləri olmuş bu sənətkarların hər birinin yubileyləri qeyd olunur, onlarla bağlı toplular nəşr olunur, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.

ƏFSANƏVİ KEÇMİŞİMİZİ QÜRURLA GƏLƏCƏYƏ DAŞIYAN HEYRƏTAMİZ OĞUZNAMƏÇİ ŞAİR – AZƏR BUZOVNALI

Azər Buzovnalının adını çox erkəndən eşitmişəm. Yadıma gəlir ki, 9-cu sinifdə Əliağa Vahidin kitabını mütaliə edəndə orada qarşıma bir misra çıxmışdı. Vahid özünə xitab edərək, deyirdi ki, filan müşkülü ustadımız Azər yenə varmı, ondan soruşaq? O zaman ustad Azərin kim olduğunu bilmək məqsədi ilə ədəbiyyat müəllimimə müraciət etdim.

ARİF BUZOVNALININ “OĞUZNAMƏ” ƏSƏRİ NƏŞR OLUNUB

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin xətti ilə nəşrə hazırlanmış daha bir kitab işıq üzü görüb. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan Azər Buzovnalının “Oğuznamə” adlı bu kitabında müəllifin 1925-ci ildə geniş süjetli tarixi mövzuda qələmə aldığı soy-kökümüzdən, milli keçmişimizdən, Dədə Qorqud və Ozan-aşıq mədəniyyətinin bünövrəsi əsasında yaranış və quruluş tarixindən bəhs edən böyük elmi-tarixi əhəmiyyətə malik “Oğuznamə” əsəri yer alıb. Əsər əlyazma halında olduğundan, o, ərəb əlifbasından transfoneliterasiya edilərək təqdim olunur. Kitab tarixçilər, filoloqlar, folklorçu-etnoqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

MÜSABİQƏ QALİBLƏRİ MÜKAFATLANDIRILIB

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin Gəncəbasar-Göyçə filialının təşkilatçılığı ilə 2023-cü il fevral ayının 2-dən mart ayının 28-dək Gəncə şəhərində gənc ifaçılar arasında müsabiqə keçirilib. Müsabiqənin yekun nəticələrinə görə Vüqar Xəyyam oğlu Qurbanov, Firəddin Şəmşəddin oğlu Mehdiyev və Nəcəf Uğurlu oğlu Mamedov 1-ci, İbrahim Rövşən oğlu Hüseynov və İbadət Afiq oğlu Mehdiyev 2-ci, Fatimə Bəhlul qızı Məmmədova və İsgəndər Adəm oğlu Əzizov isə 3-cü yerə layiq görülüblər.

“QƏRBİ AZƏRBAYCANDA AŞIQ SƏNƏTİ” MÖVZUSUNDA TƏDBİR KEÇİRİLİB

2023-cü il may ayının 23-də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Qərbi Azərbaycanda aşıq sənəti” mövzusunda elmi-nəzəri disput keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə ADPU-nun prorektoru, professor Mahirə Hüseynova açaraq bu tədbirin keçirilməsinin vacibliyindən və mövzunun aktuallığından danışıb. Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı Qərbi Azərbaycan aşıq mühitləri – İrəvan, Göyçə və Çıldır-Ağbaba aşıq ocaqları haqqında tədbir iştirakçılarına elmi dəlillərə əsaslanan əhatəli bilgi verib, bu mühitlərin tanınmış ustad aşıqları olan Çıldırlı Aşıq Şenlik, Göyçəli Aşıq Alı və Aşıq Ələsgər, Dərələyəzli Aşıq Cəlil, Dərəçiçəkli Aşıq Alı və digərlərinin həyat və yaradıcılıqlarından söz açıb. Filologiya elmləri doktoru, professor Mahmud Allahmanlının əhatəli məruzəsi də Qərbi Azərbaycanda aşıq sənətinin təşəkkül tarixi və bölgənin ustad aşıqlarına həsr olunub. ADPU-nun dosenti, folklorşünas alim Qüdrət Umudov öz çıxışında Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında Qərbi Azərbaycan aşıq mühitlərinin rolundan danışıb.

3 -dən səhifə 36