Türkiyəli aşıqşünaslar Aşıqlar Birliyinin qonağı olmuşlar

Azərbaycan aşıq sənətinə dair dəyərli araşdırmaları olan prof. dr. Eyub Akman (Kastamonu universiteti), eləcə də dr. Əziz Gökcə və dr. Hülya Gökcə (Ankara, Bəyazid Universiteti) 27 sentyabrda Aşıqlar Birliyində qonaq olmuşlar.

Faiq QİSMƏTOĞLU: HƏR SAZ ÇALAN AŞIQDIRMI?!

... İndi kimə selbə atırsan ya gedir "aşığa” dəyir, ya gedir "müğənniyə” dəyir, ya da gedir "jurnalistə” dəyir. Bu sözləri dırnaq arasına ona görə alırıq ki, hər yerindən duran, hər əlinə saz alan, hər əli qələm tutan, hər mikrafon götürən özünü aşıq, müğənni, jurnalist adlandırır. Hansı ki, bu üç sənətin hər biri çox müqəddəs, çox da tarixi bir peşədir. Yəni hər üçü uzun illərin sınağından, süzgəcindən keçib bu günümüzə gəlib çatıb...

MAHNI TEATRINDA NÖVBƏTİ TƏDBİR KEÇİRİLƏCƏK

2019-cu il sentyabrın 26-da R.Behbudov adına Mahnı Teatrında Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı növbəti tədbir keçiriləcək. Tədbir bu ilin yazında Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən hazırlanaraq nəşr olunmuş “Cağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası” kitabının təqdimatına həsr olunur.

Aşıq sənətinə dəyərli töhfə

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi zaman-zaman ustad sənətkarlara həsr olunmuş xatirə-yubiley gecələri, eləcə də əlamətdar günlərdə müəyyən konsert proqramları təşkil etməklə bərabər, bir-birindən dəyərli kitablar, sanballı əsərlər nəşr etdirməyi də öz çoxşaxəli fəaliyyətinə daxil etmişdir. Həmin kitablardan biri də oxucuların ixtiyarına verilən “Çağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası” adlı toplama-çap işidir. Əvvəlcə onu deyim ki, bu kitabı ilk dəfə ələ alanda qeyri-ixtiyari olaraq “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” adlı ikicildlik antologiyanı xatırladım. Çünki hazırkı antologiya da əvvəlki ikicildliyin davamı kimi aşıq sənətində poetik ənənənin xronoloji ardıcıllığını izləməyə imkan verir. Necə ki, bu gün hər hansı klassik sənətkarın şeir yaradıcılığı ilə əlaqədar “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” antologiyasına istinad ediriksə, bir zaman da bizim dövrdə yaşayan aşıqların poetik irsi ilə bağlı gələcək nəsillər məhz “Çağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası”ndan bəhrələnəcəklər. Bu mənada haqqında danışdığımız toplama işi əvəzsiz dərəcədə qiymətlidir və bu tipli nəşrlər gələcəkdə də davam etməlidir.

“Elə bil o kresloda təkcə mən yox, həm Hüseyn Arif, həm də Zəlimxan Yaqub oturub...”

Moderator.az Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlıyla müsahibəni təqdim edir. 

- Məhərrəm müəllim, “Ozan Aşıq Ensiklopediyası”nı çapa hazırladığınızı deyirsiniz. Bu nə vaxta hazır olar?
 
- Təxminən oktyabr və noyabr aylarında ərsəyə gəlməsi planlaşdırılır. “Ozan Aşıq Ensiklopediyası” iki cilddən ibarət min beş yüz səhifəlik bir kitab olacaq. Bizdə ilk dəfədir ki, belə bir ensiklopediya hazırlanır. Hazırda böyük iş gedir. Baş redaktor özüməm, müavinim Mahmud Abdurrahmanlıdır. İşçi qrupunun üzvləri isə İradə Köçərli, Kamilə Dadaşzadə, Elxan Məmmədov və digər yoldaşlardır.

Təbrik edirik!

Yubiley-MEdali.jpg

Aərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamnı ilə Aşıqlar Birliyinin sədri Əməkdar elm xadimi,professor Məhərrəm Qasımlı "Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti-100" medalı ilə təltif edilmişdir.Təbrik edirik!

Aşıqlar Birliyi – 35

Ozan-aşıq mədəniyyəti milli varlığımızın ən mötəbər qaynağıdır

Mədəniyyət ruhumuzun varlığı, onun ərazisidir, maddi dünyada nə ilə üzləşiriksə-üzləşək insan bu ərazidə özü ilə üz-üzə dayanır. Bir sənət əsərinin: rəsmin, sözün, sehirli səsin... yaratdığı ruhani bir sükutun içində düşünmək məqamında: “Mən kiməm, haradan gəlmişəm, yolum hayanadır?” – sualına cavab arayır.

Hər bir musiqi əsəri incəsənət nümunəsi, incəsənət isə bəşəriyyətin mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Bu baxımdan, Azərbaycan incəsənətinin ən qədim növlərindən olan aşıq sənətinin xalqımızın mənəvi dünyasında özünəməxsus rolu vardır. Sevindirici haldır ki, bu gün məzmununda türk təfəkkürünü, türk dünyagörüşünü, ruh fəlsəfəsini əks etdirən bu sinkretik sənət növünə insanların meyli də, marağı da, sevgisi də artır. Ən başlıcası isə o, dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub.

Çağdaş aşıq sənətini əks etdirən uğurlu nəşr işi

Bu yaxınlarda Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən tərtib olunmuş "Çağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası" işıq üzü gördü. Kitab həcmcə böyük olsa da (səhifəsi: 512, formatı: 70x100), tezliklə oxuyub bitirdim. Marağıma səbəb olan şeirləri təkrar-təkrar oxuyurdum, müəyyən qeydlər aparırdım. Sonda qərara gəldim ki, kitab barədə, eləcə də aşıq sənətinə dair digər məsələlərlə bağlı öz fikirlərimi yazım.

Türkiyənin ünlü ozanı ustad Şərəf Taşlova Aşıqlar Birliyində anıldı

İyul ayının 17-də Aşıqlar Birliyində əslən Azərbaycandan-Borçalıdan olan ustad aşıq Şərəf Taşlovanın (1938-2014) sənəti və xatirəsi anıldı. Aşıqlar Birliyinə Türkiyədən qonaq gələn ustadın qızı, yazar Ülkü Taşlova və onun həyat yoldaşı prof. doktor İshak Özkanı salamlayan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar Elm Xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı böyük sənətkar Şərəf Taşlovanın ömür və sənət yolu barədə geniş söhbət açmışdır. Şərəf Taşlova Anadolu və Azərbaycan aşıqlığını həm Türkiyədə, həm də dünyada ləyaqətlə təmsil etmişdir.

3 -dən səhifə 18