PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında çəkilən çalğı alətləri öyrənilir...

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin qrifi ilə nəşr olunan bu  kitabda  “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında çəkilən  çalğı alətləri öyrənilir. Həmin alətlərin yarandığı dövrdən  başlayaraq  sonrakı  mərhələlərdə də inkişafına  diqqət  yetirilir. Kitabdan musiqişünaslıq, aşıqşünaslıq,  muğamşünaslıq, folklorşünaslıq, mədəniyyət və incəsənətin digər sahələrində fəaliyyət göstərən  araşdırıcılar, müəllimlər, tələbələr, ifaçılar, habelə geniş oxucu kütləsi  də faydalana bilər.