PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

QƏRBİ AZƏRBAYCAN AŞIQLARINA DAİM DİQQƏT GÖSTƏRİLİR

Son illərdə Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafına böyük töhfələr bəxş edən Azərbaycan Aşıqlar Birliyi bütün aşıq mühitlərinə böyük diqqət göstərir, ayrı-ayrı mühitlər arasında qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün lazımi tədbirlər görür. Aşıq sənətinin beşiklərindən olan Göyçə aşıq mühitinə, bütövlükdə Qərbi Azərbaycan aşıqlarına qayığı və diqqət isə təşkilatın fəaliyyətində ayrıca yer tutur.

Bu qədim Azərbaycan torpağında yaşayıb fəaliyyət göstərmiş yüzlərlə aşıq vardır ki, onların hər birinin sənətə xidmətləri elmi araşdırmalara cəlb olunaraq hər zaman təqdir olunur, geniş ictimaiyyətə çatdırılır. Daim diri və duru olan Göyçə aşıq mühitinin nümayəndələri – böyük sənətkarların davamçıları bu gün də var və onlar ustadlardan qalma sənət ənənəsini layiqincə yaşadırlar.

AAB-də hazırlanmış geniş tədbirlər planı əsasında Qərbi Azərbaycan aşıqları ilə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bu sıradan növbəti tədbir kimi AAB-nin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının aparıcılığı ilə hər həftə “Mədəniyyət” kanalında efirə gedən “Saz-söz axşamı” verilişinin bir buraxılışı bütövlükdə Qərbi Azərbaycandan olan aşıqlara həsr olunacaq. Aşıqlardan Əməkdar mədəniyyət işçiləri Fətulla Göyçəli və Bəhmən Göyçəli, Ələddin Göyçəli, Xanlar Xəlilov, İmran Göyçəli, Rəfiqə Göyçəli, İxtiyar Qocayev, Familə Göyçəli və Əfsanə Zəngəzurlunun ifasında əsasən Göyçə aşıq mühitinə xas olan havalar tamaşaçılara təqdim olunacaq.