PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“FOLKLOR VƏ ETNOQRAFİYA” JURNALININ YENİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Redaksiya heyətində Azərbaycanla yanaşı, dünyanın bir sıra ölkələrinin nüfuzlu alimlərinin təmsil olunduğu “Folklor və etnoqrafiya” jurnalının 2023-cü ildə ilk sayı işıq üzü görüb.

Oxucular jurnalın bu sayında Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının “Folklor mənşəli ilkin və arxaik musiqi alətlərinin yaranma səbəbləri” və “Aşıq deyişmələri: poetik səciyyəsi və mərhələləri”, professorlar Tofiq Babayevin “Folklor yaddaşımızda yol”, Fəzail Vəli İmranoğlunun “Azərbaycanda karvan səfərləri: adətlər, inanışlar və etnoqrafik cizgilər”, Salidə Şərifovanın “Ələvi şairi Səyat Nəva (Sayat Nova) ilə bağlı tarixi gerçəklik və onun saxta yolla erməniləşdirilməsi”, Şirin Bünyadovanın “Nizami yaradıcılığında alqışlar, qarğışlar və andlar”, tarix elmləri doktoru İlhamə Məmmədovanın “Qacarlar dövründə Təbriz şəhər əhalisinin xalq oyun və əyləncələri”, dosentlər İsmayıl Umudlunun “Azərbaycan çobanının etno-mədəni obrazı” və Tahir Şahbazovun “XIX-XX əsrin əvvəllərində Şuşada xalçaçılıq sənəti və ermənilərin Şuşa xalçalarına əsassız iddialar” adlı məqalələri, eləcə də, “Qurbani dastanı”nın 2022-ci ildə ustad aşıq Arif Əsgərovun dilindən yazıya alınmış varinatı ilə tanış ola biləcəklər.

Xatırladaq ki, jurnalın qurucusu və baş redaktoru Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlıdır.