PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“Aşıq təcnisləri” kitabı nəşrə hazırlanır

      Azərbaycan Aşıqlar Birliyində yeni  bir antoloji toplu üzərində iş aparılır. Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasımdan başlayaraq Hüseyn Şəmkirli, Aşıq Ələsgər, Molla Cuma, Hüseyn Bozalqanlı və daha sonrakı dönəmin ustad sənətkarlarına qədər yüzdən çox aşıq və el şairinin təcnislərini əhatə edəcək bu kitabda təqribən beş yüzdən artıq cinaslı şeir çeşidi yer alacaqdır.

     Təqdim olunan sənətkarlarla bağlı xronoloji-bioqrafik bilgilər veriləcək, hər bir şeir örnəyində istifadə olunan cinasların çətin anlaşılan sözlərinə ətək yazılarında açıqlama veriləcəkdir.

      Lüğət bölməsində əcnəbi sözlərin izahının verilməsi də nəzərdə tutulur.

 “Aşıq təcnisləri” kitabı 2022-ci ilin ortalarına qədər saz-söz ictimaiyyətinə çatdırılacaqdır.