PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

Aşıqlar Birliyində yeni bir dastan – tamaşanın hazırlıq işlərinə başlanıb

Ötən il Heydər Əliyev sarayında böyük uğurla gerçəkləşən “Leyli və Məcnun” dastan – tamaşasından sonra Azərbaycan Aşıqlar Birliyində yeni bir aşıq dastan – tamaşasının – “İsmi-Pünhan” əsərinin səhnələşdirilməsi işinə başlanmışdır. Böyük saz-söz ustadı Molla Cumanın həyatı, sənət və ömür yolunun dastanvarı təqdimatı əsasında hazırlanan bu səhnələşmə işinin ssenari mətnini Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və dosent, ustad aşıq Altay Məmmədli yazıb başa çatdırmşlar. Mart ayından etibarən dastan – tamaşa ssenarisinin mətni ustad aşıqlar arasında paylanılaraq ilkin məşqlərə başlanacaqdır.

1920-ci ilin iyun ayında erməni-rus bolşevik dəstələri tərəfindən qətlə yetirilən ustad aşıq Molla Cuma Azərbaycan istiqlalı yolunda qurban gedən şəhid aşıqdır. “İsmi-Pünhan” dastan – tamaşasında bu məsələ diqqət önündə saxlanılmışdır.

May ayının sonlarında dastan – tamaşasının səhnəyə çıxarılması və tamaşaçılara təqdim olunması nəzərdə tutulur.