PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ ƏLƏSGƏRİN ŞEİRLƏR KİTABI TÜRKİYƏDƏ NƏŞR OLUNACAQ

Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli simalarından olan Aşıq Ələsgərin seçmə şeirlərindən ibarət kitab Türkiyədə işıq üzü görəcək. Ustad sənətkarın anadan olmasının 200 illik yubileyi münasibəti ilə TÜRKSOY tərəfindən nəşrə hazırlanan kitabda yer alacaq şeirləri Türkiyə türkcəsinə şair Kənan Çarboğa uyğunlaşdırıb.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı isə kitaba Aşıq Ələsgər yaradıcılığına ayna tutan geniş ön söz yazıb.

Xatırladaq ki, Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsi XX əsrin otuzuncu illərindən başlayaraq Bakıda dönə-dönə nəşr olunmuş, ustadın otuza yaxın kitabı çap edilmişdir. TÜRKSOY xətti ilə işıq üzü görən seçmə Ələsgər şeirləri də onun poeziyasının Türk dünyasında, o cümlədən də Türkiyədə geniş tanıdılmasında mühüm rol oynayacaqdır.