PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ KAMANDAR ƏFƏNDİYEVİN EV-MUZEYİNİN AÇILIŞI MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK MƏKTUBU

Borçalı aşıq mühitinin ən parlaq simalarından olan Aşıq Kamandar aşıq­lığın ru­hunu, mahiyyətini, özü­nə­məxsus­lu­ğunu gen­dən, kökdən gələn enerji ilə qoruyub yaşadan və gələcək nəsillərə ötürən aşıq olub. Bir sənətkar kimi onun ruhu çox qədimlərə bağlı idi. Bu cə­hət­dən onun ruhu çox qədim dövrlərdən gələn ruhdur. Eyni zamanda yaxşı müəllim, yax­şı ustad olan Aşıq Kamandardan sənət dərsi alanlar yalnız özünün şagirdləri deyil, hətta üzünü belə görməyənlər də ondan kifayət qədər bəhrələniblər. Təsadüfi deyil ki, bu gün Borçalı ilə yanaşı, Təbriz aşıqlarının əksəriyyəti də Aşıq Kamandarı özlərinə ustad sayır, onun sənət yolunu davam etdirirlər.

Aşıq Kamandar indiyədək öy­rə­nil­miş, tədqiq olunmuş və eyni zamanda bu gün də tədqiq olunmaqda olan aşıq­lar­dan­dır.

Aşıq Kamandarın ev-muzeyinin açılması bu böyük sənətkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə yanaşı, həm də bütövlükdə Borçalı aşıq mühitinə verilən yüksək qiymətdir. İnanırıq ki, bu muzey qardaş Gürcüstanda əsl sənət məbədinə çevrilərək Borçalı aşıqlarını və bütün sənətsevərləri öz ətrafına cəm edəcək və Azərbaycan aşıq sənətinə böyük sənətkarlar bəxş etmiş bu bölgədə bundan sonra da xalqımızın bu ölməz sənətinin yaşamasında və inkişafında mühüm rol oynayacaq.

Ev-muzeyinin yaradılmasında zəhməti keçən hər kəsə dərin təşəkkürümüzü bildirir və Azərbaycan Aşıqlar Birliyi olaraq gələcəkdə “Aşıq Kamandarın ev-muzeyi” ilə hərtərəfli qarşılıqlı əlaqələr yaratmağa hazır olduğumuzu bildirməkdən məmnunluq duyur, saz-söz adına bağlı bu sənət ocağına uğurlar arzulayırıq.

AZƏRBAYCAN AŞIQLAR BİRLİYİ