PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“SAZ-SÖZ AXŞAMI” VERİLİŞİNİN ƏKS-SƏDASI

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu mədəniyyət siyasəti bu gün uğurla davam etdirilməkdədir. Bu sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər, xüsusilə də,  xalqımızın ölməz sənəti olan ozan-aşıq mədəniyyətin yaşadanlara döv­lət səviy­yə­sin­də qayğı və diqqət gündən-günə öz bəhrəsini verməkdədir. Bu  gün sazımız Azər­bay­canın hüdudlarından kənara çıxaraq dünyanı dolaşır, bu ölməz sənətə maraq beynəlxalq səviy­yədə gündən-günə artır. Azərbaycan dövlətinin, xüsusilə, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın aşıq sənətinin qorunması, inkişafı və təbliği isti­qa­mə­tində fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan aşıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilməsi isə aşıq sənətinin inkişafına və beynəlxalq miqyasda daha geniş təbliğinə əlavə imkanlar açır. 

img20210521 15061168

Azərbaycan aşıq sənətinin təbliğində Aşıqlar Birliyi Azərbaycan Dövlət Televiziyasının xidmətləri xüsusilə qeyd edilməlidir. Uzun müddətdir ki, “Mədəniyyət” kanalında hər həftə Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının aparıcılığı ilə  yayımlanan “Saz-söz axşamı” verilişi təkcə ölkəmizdə deyil, respublikamızın hüdudlarından kənarda da özünə böyük tamaşaçı kütləsi cəlb edə bilib. Bunu Aşıqlar Birliyinə  və AzTV rəhbərliyinə gələn məktublar, teleqramlar da sübut edir.

2021-ci il ay ayının 8-də AzTv-nin sədri  Rövşən Məmmədovun ünvanına gəlmiş teleqram da dediklərimizi təsdiq edir. Teleqramda deyilir:

    “Hörmətli Rövşən müəllim! Mən 25 ildir ki, Sevastopol Dövlət  Teleradiosunda Azərbaycan  “Qobustan” verilişini davam etdirirəm. Bizim verilişlər muğamla başlayıb, saz sənəti ilə sona yetir.  Verilişlərimizin məzmununu mədəniyyət, tarix və ədəbiyyat təşkil edir. Saz sənətində  dastanlar xüsusi yer tutur. Bu  mənada, professor Məhərrəm Qasımlıya proqramımızın adından, Naxçıvanın dastansevərləri adından minnətdarlıq edirəm. Sizə və Sizin dəyərli qələm sahiblərinizə çox sağ ol deyirəm.

Hörmətlə:
Həbib Əliyev,
Naxçıvan şəhəri
08.05.2021