PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına

Möhtərəm cənab Prezident!

       Bu il Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli siması, yüksək səviyyəli poetik əsərlərində xalqımızın milli-mənəvi varlığını böyük ustalıqla canlandıran, aşıq sənəti və ədəbiyyatının inkşafında unudulmaz xidmətlərə malik olan möhtəşəm saz-söz ustadı Aşıq Ələsgərin 200 illik  yubileyi tamam olur. Oncədən böyük minnətdarlıq  hissi ilə orasını   qeyd edim ki, görkəmli sənətkarın 150 illik yubileyi Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsu ilə 1972-ci ildə Bakıda, Moskvada və aşığın  doğma yurdu Göyçə mahalında yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Daha sonra onun 175, 180 və 190 illik yubileyləri də Ulu öndərin və Sizin sərəncanılarınızla böyük təntənə ilə qeyd olunmuşdur.

      Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi ilə bağlı Sizin imzaladığınız hazırkı Sərəncam hər birimizin ürəyindən vəbər verdi.Bu böyük qiymətə və qədirşünas dəyərləndirməyə görə Azərbaycan Aşıqlar Birliyi və geniş saz-söz içtimaiyyəti adından cənab Prezident-Sizə  dərin təşəkkürümüzü çatdırırıq. Sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin gerçəkləşdirilməsində əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik.

      Görkəmli saz-söz ustadı Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin keçirilməsi bağlı verdiyiniz tarixi Sərəncama görə, möhtərəm Cənab Prezident, Sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk.

Məhərrəm Qasımlı

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri,
Dövlət Mükafatı Laureatı,
Əməkdar elm xadimi, professor