PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“AZƏRBAYCAN AŞIQ POEZİYASI”

2020-ci ildə Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin daha bir nəşri işıq üzü görüb. “Azərbaycan aşıq poeziyası” adlanan antologiyanı tərtib edənlər Əmədar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və filologiya elmləri doktoru Mahmud Allahmanlıdır. M.Qasımlı eyni zamanda antologiyanın elmi redaktorudur. Kitabda mü müxtəlif dövrlərdə yaşayıb yaratmış ustad sənətkarların yaradıcılığından seçmələr əsasında tərtib olunmuşdur. El şairlərinin, yaradıcı aşıqların zəngin bədii irsindən nümunələri zündə ehtiva edən bu antologiya geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

734 səhifədən ibarət kitab “Şərq-Qərb” nəşriyyatında nəfis tərtibatla nəşr olunub.