PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ ƏLƏSGƏRİN 200 İLLİK YUBİLEYİNƏ HAZIRLIQ GÖRÜLÜR

2021-ci ildə görkəmli saz-söz ustadı Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubileyi tamam olur. Azərbaycandan Aşıqlar Birliyində indidən bu yubileyə hazırlıq işləri görülür, müxtəlif layihələr həyata keçirilir.

Bu barədə məlumat verən AAB-nin katibi, Əməkdar mədəniyət işçisi Musa Nəbioğlu bildirib ki, hazırda Aşıqlar Birliyində, ustad aşıq olmaqla yanaşı, həm də böyük şair kimi məşhur olan Aşıq Ələsgərin lirik şeirlərindən ibarət kitab üzərində iş gedir. Kitaba ustadın lirik səciyyə daşıyan gəraylı, qoşma, təcnis və müxəmməsləri daxil ediləcək və hər şeirin əsasən hansı aşıq havası üstündə oxunması da qeyd olunacaq ki, bu da sənətə yeni gələn gənclər üçün xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Kitabın bu ilin sonunadək nəşr olunması nəzərdə tutulub.