PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

MAYİS GƏNCƏLİ (1947-2020)

Azərbayçan aşıq sənətinə ağır itki üz vermişdir.Ustad aşıq, Əməkdar mədəniyyət işçisi Mayis İsrail oğlu Sadıqov (Gəncəli) 73 yaşında qəflətən vəfat etmişdir.
Mayis Gəncəli Gəncə şəhərində anadan olmuş, uşaqlıq çağlarından saza-sözə böyük maraq göstərmişdir.O, 1962-ci ildə ustadların yanında aşıqlığın sirlərini öyrənməyə başlamışdır. Aşıq Qədirdən, Aşıq Hümbətdən, Aşıq İslam Yusibovdan, Aşıq Zeynal Məmmədovdan (Qaraçıoğlu İbrahimin şagirdi), Aşıq Cuma Aslanovdan, Aşıq Hüseyn Cavandan dastanları mükəmməlliklə mənimsəmişdir. Mayıs Gəncəli aşıq yaradıcılığı ilə yanaşı divan ədəbiyyatının da bilicisi sayılırdı. O, ərəb və fars dillərini sərbəst bilirdi. Quran hafizi kimi də məşhur idi. Sovet dönəmində ittifaq miqyasında kecirilən festivallarda dəfələrlə birinci yerə layiq görülmüş, diplom və mükafatlar almışdır (1974,1979,1983). Dastancı aşıq kimi böyük hörmətə malik idi. Zəngin söz və musiqi repertuarı ilə seçilirdi. Repertuarında “Xəstə Qasım”, “Qurbani”, “Abbas və Gülgəz”,”Tahir və Zöhrə”,”Valeh və Zərnigar”, “Koroğlu” dastanları mühüm yer tuturdu. Xəstə Qasım, Aşıq Ələsgər, Molla Cuma və Növrəs İmanın müəmma dolu şeirlərinin dərin bilicisi idi. Şaqraq və zil oxu manerası ilə secilirdi. Koroğlu havalarının dərin bilicisi və ustad ifaçısı idi.


Müasir aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Mayis Gəncəli Aşıqlar Birliyinin həyatında yaxından iştirak edirdi.Sənət həyatı boyunca on beşə yaxın gənc aşığa ustad xeyir-duası vermişdir. IV, V və VI Aşıq qurultaylarının iştirakçısı olmuşdur. 2008- ci ildən AAB-nin idarə heyətinin üzvü və Gəncəbasar aşıqlar bölməsinin rəhbəri idi.
Görkəmli sənətkar Mayis Gəncəlinin unudulmaz xatirəsi sənətsevərlərin qəlbində daim yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin! Ruhu şad olsun!

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi