PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“AŞIQ GÖZƏLLƏMƏLƏRİ”

Azərbaycan Aşıqlar Birliyində  “Aşıq gözəlləmələri”  (Bakı, 2020, 423s.) kitabı nəfis ərtibatla nəşr olunmuşdur.

Antalogiyada  ozan-aşıq poeziyasının mühüm qolunu təşkil edən gözəlləmələrin geniş oxucu auditoriyasına təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə Dədə Qorquddan üzü bəri gələn ustad sənətkarlarımızın yaradıcılığındakı  çeşidli gözəlləmə örnəkləri toplanıb bir araya gətirilmişdir. Kitabda  altmış iki aşığın və iyirmi altı el şairinin gözəlləmələri cəmləşmişdir.Bundan başqa on məhəbbət dastanından da  uyğun gözəlləmələr təqdim olunmuşdur. Gözəlləmə havaları üstündə oxunan bu nümunələr ulularımızın gözəllik təsəvvürlərini, əxlaq və mənəviyyat zənginliyini, saz-söz sinəsində daşınıb gələn bədii-estetik dəyərləri aydınlaşdırmaq baxımından mükəmməl poetik sərvətdir. Topluda ustad aşıqların yaratdığı gözəlləmələrlə yanaşı, dastanlardan, el şairlərinin yaradıcılığından seçilmiş poetik örnəklərə də yer verilmişdir.

Anatlogiya geniş oxucu kütləsi ilə bərabər, aşıq ifaçılığı ilə məşğul olan sənət adamları üçün də faydalıdır.

Kitabı Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qasımlı və professor Mahmud Allahmanlı hazırlamışlar. Antalogiyanın redaktorları fəlsəfə doktorları Aynur Xəlilova və Altay Məmmədlidir.