PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

Dəmir Vəliyev (1972-2020)

Azərbaycan aşıq sənətinə ağır itki üz vermişdir!

Xalq arasında Koroğlu aşığı kimi şöhrət tapmış Aşıq Dəmir Vəliyev sıralarımızı vaxtsız tərk etmişdir.

Zəngin repertuara malik aşıq Dəmir Vəliyev klassik saz havalarının və dastanların dərin bilicisi idi. Ustad İmran Həsənov ifaçılıq  məktəbinin layiqli davamçısı olan bu istedadlı aşıq Koroğlu havalarının da bənzərsiz ifaçılarından biri kimi taninirdı. Bir çox beynəlxalq festivalların diplomantı olan Dəmir Vəliyevin audio və video ifaları tele-radio fondunun qızıl arxivində yer almışdır.

Dəmir Vəliyev Azərbaycanla yanaşı İran, Türkiyə, Rusiya və Orta Asiya Cumhurriyyətlərində şaqraq, zil və məlahətli səsə malik ustad aşıq kimi tanınır və sevilirdi.

Aşıq sənətinin gənc nəslə mənimsədilməsində də ustad Dəmir Vəliyevin unudulmaz xidmətləri vardır.

Ustad aşıq  Dəmir Vəliyevin unudulmaz xatirəsi Azərbaycan aşığlığında daim yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

Azərbaycan Aşıqlar Birliyi