PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

OSMAN ƏHMƏDOĞLU (Dərviş)

(1948-2020)

Borçalı aşıq mühitinin tədqiqinə, təbliğinə və türk dünyasında tanıdılmasına böyük əmək sərf etmiş görkəmli aşıqşünas Osman Əhməd oğlu Əfəndiyev ömrünün 72-ci ilində dünyasını dəyişmişdir. O, “Dərviş Osman”, “Osman Əfəndi” və “Osman Əhmədoğlu” imzası ilə çoxsaylı kitab və məqalələr yazaraq Borçalı aşıqlığına üz ağardan tarixi xidmət göstərmişdir.

Osman Əhmədoğlu Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və İranda saz-söz ictimaiyyətinin yaxından tanıdığı və rəğbət göstərdiyi hörmətli bir ziyalı idi. Borçalı aşıqlığını dərindən bilən O. Əhmədoğlu öz müasirləri olan H.Saraclı, Ə. Gülməmmədov, K. Əfəndiyev kimi ustadların beynəlxalq miqyasda tanıdılmasında qeyrətkeş bir qələm əhli kimi əsil milli mücadilə aparırdı.

O, uzun zaman Gürcüstan Aşıqlar Birliyinə də uğurla rəhbərlik etmişdir.

Osman Əhmədoğlu əziz dost, gözəl şair və aşıq sənətinin qeyrətkeş  qoruyucusu kimi qəlbimizdə hər zaman yaşayacaqdır.

                                                 Azərbaycan   Aşıqlar    Birliyi