PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“NÖVRƏS İMANIN DASTAN-HEKAYƏTİ”

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin yeni nəşri işıq üzü görüb. Bu barədə məlumat verən AAB-nin katibi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Musa Nəbioğlu bildirib ki, “Növrəs İmanın dastan-hekayəti” adlı bu kitab XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli simalarından olan Növrəs İmanın (1901-1953) bəzən rəvayətlərə çevrilmiş ömür və sənət yolu barədə el arasında, eləcə də, Göyçə, Kəlbəcər, Şəmkir, Tovuz, Gəncə, Qazax, Borçalı və Tiflis bölgələrindəki aşıq çevrələrində mövcud olan epik və poetik mətnləri özündə cəmləşdirir və bir çox yeni faktları və təqdimatları ortaya çıxarmağa imkan verir.

Növrəs İmanın qeyb olmasından sonra (1943) başına gələn əhvalatların İran və Türkiyə ilə bağlı nağıla bənzər mənzərəsi də düşündürücü və diqqətçəkicidir və onunla bağlı indiyədək qaranlıq qalan bir çox məsələlərin aydınlaşdırılmasına kömək edə bilər.
Dastan hekayəti təqdim edənlər ustad aşıq Hüseyn Qoşqarlı və Seyid İsrafil ağa, mətni nəşrə hazırlayanlar Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ADMİU-nun baş müəllimi Altay Məmmədli, redaktoru isə professor Mahmud Allahmanlıdır.