PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQLARIN ŞEİRLƏRİNDƏN İBARƏT ANTOLOGİYA HAZIRLANIR

Azərbaycan Aşıqlar Birliyində yeni layihəyə start verilib. Belə ki, çağdaş aşıqalrımızın şeir yaradıcılığından ibarət antologiyanın hazırlanmasına başlanılıb. Topluda hazırda yaşyıb-yaradan və bədii yaradıcılıqla da məşğul olan aşıqların aşıq şeirinin müxtəlif şəkillərində yaratdıqları poetik nümunələr – qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs, cığalı təcnis və s. yer alacaq.
Toplunun bu ilin sentyabr-oktyabrı aylarında nəşr olunaraq geniş ictimaiyyətə təqdim olunması nəzərdə tutulur.