PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

ORXAN PAŞANIN KİTABI İRANDA NƏŞR OLUNUB

Azərbaycan elmi ictimaiyyətinin və saz-söz adamlarının görkəmli alim, aşıq sənətinin bilicisi kimi tanıdığı Əməkdar elm xadimi, professor, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlı həm də könüllər oxşayan şeirlər müəllifidir. Poeziya həvəskarları onu şair Orxan Paşa kimi tanıyırlar. Bu günlərdə M.Qasımlının – Orxan Paşanın “Taleyimdən və ürəyimdən keçənlər” adlı kitabı İranda nəşr olunub. “Əxtar” nəşriyyatında işıq üzü görən kitabı nəşrə Məcid Teymurifər (Səfa) hazırlayıb.

Kitabda müəllifin uzun illər ərzində taleyindən və ürəyindən keçən düşüncələri əks etdirən kiçik qeydləri toplanıb. Burada həyati müşahidələrdən irəli gələn xəlqi ümumiləşdirmələr, fərdi poetik duyğular, ədəbi-estetik dəyərləndirmələr, sətiraltı eyhamlar və s. yer alıb.
Xatırladaq ki, müəllifin eyniadlı kitabı 2017-ci ildə Bakıda “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunub.