PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına

Möhtərəm cənab Prezident!

Ölkəmizdə həyata keçirdiyiniz məqsədyönlü ictimai-siyasi, iqtisadi, eləcə də humanitar-mədəni fəaliyyət Azərbaycan içtimaiyyətinin ürəyindən xəbər verir.

Sizin Azərbaycan vətəndaşlarına göstərdiyiniz qayğı və diqqət, ziyalılara əsil qədirşünaslıq səviyyəsində verdiyiniz dəyər misilsizdir.

Mən həyatım boyu Azərbaycanın milli varlığının ucaldılmasına bütün varlığımla çalışmış, çoxsaylı kitablar, tədqiqatlar hazırlamışam. Buna görə 60 yaşımda Sizin mənə verdiniz qiymət-”Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmağım, şübhəsiz ki, taleyimin unudulmaz səhifəsidir. Bu gün fəxr və qürurla deyə bilərəm ki, son dövrlərdə aldığım yüksək dövlət təltiflərinin-Dövlət Mükafatı Laureatı (2010), Əməkdar Elm Xadimi (2015) və “Şöhrət” ordeninin (2018) üzərində Sizin imzanız vardır!

Mən Ulu öndər Heydər Əliyev irsinə və möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev siyasi kursuna bütün varlığımla bağlıyam. Hər zaman da belə olacaq!

Möhtərəm cənab Prezident!

60 yaşımla bağlı məni “Şöhrət” ordeni ilə təltif etdiyinizə görə Sizə dönə-dönə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.

 

 

Azərbaycan Aşıqlar Məhərrəm Qasımlı

Birliyinin sədri Əməkdar Elm Xadimi, professor