PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

DƏRBƏNDDƏN TƏŞƏKKÜR MƏKTUBU

Bu günlərdə Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar Elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının ünvanına qonşu Dağıstandan – Dərbənd şəhər Mərkəzi Kitabxanasının direktorundan təşəkkür məktubu gəlib.

Məktubda Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin kitabxanaya üçcildlik “Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı” antologiyasını və aşıq sənətinə dair digər qiymətli vəsaitləri hədiyyə etdiyinə görə minnətdarlıq ifadə olunur, belə hədiyyələrin Dərbənddə yaşayan soydaşlarımız üçün böyük əhəmiyyət daşıdığı və bundan sonra da qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanır.
Birliyin sədri M.Qasımlı məktubu təqdim edən Zeynəb Dərbəndiyə təşəkkür edib, ona aşıq sənətinə dair yeni kitablar və Birliyin yeni layihəsi əsasında bu günlərdə hazırlanmış “Koroğlu havaları” vətənçilik, dövlətçilik və qəhrəmanlıq düşüncəsini daşıyan milli-mədəni dəyərlər kimi” adlı CD disk təqdim edib.