PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“SAZ BAŞINA DÖNDÜYÜM”

Poeziyasevərlərə Orxan Paşa imzası ilə yaxşı tanış olan Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, Əməkdar Elm Xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının – Orxan Paşanın yeni şeirlər kitabı işıq üzü görüb. “Elm və təhsil” nəşriyyatında nəfis tərtibatda işıq üzü görmüş “Saz başına döndüyüm” adlı bu kitbda şairin qoşma gəraylıları yer alıb.

Lirik-romantik duyğuların, ana yurdun gözəlliklərinin tərənnüm tərənnüm olunduğu, milli dövlətçilik düşüncəsinin və dünyanın fəlsəfi dərkinə yönəlmiş dəyərləndirmələrin  öz əksini tapdığı şeirlərin hamısı çeşidli saz havalarında səsləndirilə biləcək poetik mətnlərdir.
Kitabın redaktoru Yeganə Məmmədovadır.