PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

AZƏRBAYCANLI ALİMİN MƏQALƏSİ QAZAXISTANDA ELMİ TOPLUDA NƏŞR OLUNUB

Qazaxıstan Respublikasının L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetində hazırlanıb 2024-cü ilin mart ayında Almatıda nəşr olunan “Türk xalqlarının folklor poeziyası və ədəbi əlaqələr (məqalələr toplusu)” adlı mötəbər elmi topluda Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının da elmi məqaləsi çap olunub. Dünyanın bir çox ölklərinin nüfuzlu alimlərinin türk xalqlarının mədəniyyətində şifahi ədəbiyyat, onun genezisi, tipologiyası və poetikasına həsr olunmuş məqalələrinin yer aldığı bu elmi nəşrin “Folklor, şifahi ənənə və yazılı ədəbiyyat” bölməsində M.Qasımlının qədim musiqi alətlərinin (zərb, nəfəs, simli) yaranma tarixi, mənşəyi və keçdiyi inkişaf yolunun türk xalqlarının şaman ənənəsinə bağlılığından, ozanın və onun müqəddəs aləti olan qopuzun tarixi-mifoloji xüsusiyyətlərindən, ozanın çoxşaxəli fəaliyyətində söz və musiqi sehrinin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsindən bəhs edən “Ozan və qopuz ənənəsi” adlı fundamental elmi məqaləsi toplunun ilk səhifələrində mötəbər bir elmi araşdırma kimi çap olunub.

Toplunu tərtib edən Qazaxıstan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin Türküstan kafedrasının professoru Amantay Şərifdir.