PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

“Muğan aşıqları və el şairləri” antoloji toplusu çapa hazırlanır

 Az toplanan, nəşr olunan və diqqətdən kənarda qalan Muğan bölgəsinə məxsus saz-söz örnəklərinin işıq üzü görməsi Aşıqlar Birliyinin əhəmiyyət verdiyi məsələlərdəndir. Bununla bağlı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Bilal Alarlının hazırladığı ”Muğan aşıqları və el şairləri” antoloji toplu artıq tamamlanmaq üzrədir. Əməkdar elm xadimi professor Məhərrəm Qasımlının elmi məsləhəti olduğu bu topluda otuzdan yuxarı aşıq və el şairinin sinəsindən yadigar qalan qoşma, gəraylı, müxəmməs,divani və dastanlar işıq üzü görəcəkdir.

  Antoligiya bu ilin sonlarında oxucu auditoriyasına təqdim olunacaqdır.