PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

Yeni kitab nəşrləri

“Məndən elə nə qaldı”

   Bu günlərdə “Elm və Təhsil” nəşriyyatında Babaxan Niyazlının (Babayev Babaxan İşıq oğlu) “Məndən elə nə qaldı” adlı şeirlər  kitabı  işıq  üzü  görüb. Azərbaycan Aşıqlar  Birliyinin  nəşri olan  kitabı  çapa  hazırlayan  Sarvan Kərimov, redaktoru Azərbaycan  Aşıqlar  Birliyinin  sədri, filologiya elmlər doktoru, professor, Əməkdar  elm  xadimi Məhərrəm Qasımlı, rəyçiləri  isə Əməkdar mədəniyyət işçisi Ağamurad Şirvanlı və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Altay Məmmədlidir.

  1. M. Qasımlının kitaba yazdığı ön sözdə qeyd etdiyi kimi, Babaxan müəllim iqtisad elmlər üzrə alim idi. Eyni zamanda o, ən müxtəlif istiqamətlərdə elmi və publisistik məqalələr,elmi,tarixi və ədəbi mövzularda  müxtəlif  kitablar yazıb: ”Babaxan müəllimin  kitablarında onun dərin bir alim təfəkkürünü görmək mümkündür.

    Babaxan  Niyazlının  Azərbaycan Aşıqlar  Birliyi tərəfindən  nəşr etdirilmiş digər kitabı  isə “Məhəbbətin müdrik  çağı” adlanır. Kitabında əsasən müəllifin ömrünün son illərində yazdığı şeirlər yer alıb. Bununla belə, gənclik dövründə yazdığı  şeirlərdən də daxil edilib.

    Bu kitabı çapa hazırlayan da Sarvan Kərimovdur. Redaktoru Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, filologiya elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qasımlı, rəyçilər isə  Əməkdar mədəniyyət işçisi Ağamurad Şirvanlı və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Altay Məmmədlidir.

img20200604_131447784.jpg